Ook dit jaar is Sinte-Mette dé ster in Mechelen Kinderstad.
Naar jaarlijkse traditie is er een goedgevulde buurtgerichte activiteitenkalender, van 6 t.e.m. 14 november, waarbij verschillende organisaties in en rond Mechelen Sinte-Mette in de schijnwerpers zetten.
Afsluiten doen we met een groot Sinte-Mettefeest in het Cultuurcentrum op 11 november.
Daar zijn ook de kleine Stadsartiest Yannis en mascotte Rommy van de partij.
Ook de scholen gaan in de klas aan de slag met Sinte-Mette dankzij het educatief pakket.
Iedereen leert de Sinte-Metteliedjes uit volle borst meezingen.
Op 11 november is het opnieuw zover: het groot kinderfeest van Sinte-Mette.
Een aloud Mechels gebruik waarbij kinderen van deur tot deur Sinte-Metteliedjes zingen, verkleed als Sint-Maarten of als bedelaar.
In ruil worden de zangertjes beloond met een snoepje of wat kleingeld, maar vooral met een enthousiast onthaal.
Sinte-Mette in jouw buurt
Sinte-Mette is een feest dat gedragen wordt door veel Mechelaars in verschillende dorpen en wijken.
Ook een aantal bewonersinitiatieven en organisaties zetten hun schouders onder de Sinte-Mettetraditie.
De activiteitenkalender (6 t.e.m. 14 november) vind je terug op www.mechelenkinderstad.be/sinte-mette en ook op deze website.
Zo ontdek je waar je wanneer moet zijn voor een Sint-Maartenmis, paardenommegang, vuurspektakel, vrolijke fanfares, pannenkoekenfestijn, lantaarntjestocht, knutseluur, stoet en veel meer leuks rond Sinte-Mette.

Slotfeest
“Naar jaarlijkse traditie organiseren de stad Mechelen en het Sinte-Mettegenootschap een groot Sinte-Metteslotfeest.
Sinte-Mette is een traditie die we in stand willen houden in Mechelen Kinderstad”, aldus schepen van Jeugd Greet Geypen.
Dat slotfeest vindt plaats op vrijdag 11 november (13.30u-17u) in het Cultuurcentrum. Kinderen kunnen er tijdens een wedstrijd hun talenten tonen begeleid door de groep Schuppezot, terwijl een expertenjury scores geeft op basis van hun verkleedkleren en zangtalent.
Na de wedstrijd brengt kleine Stadsartiest Yannis zijn versie van het Sinte-Mettelied.
Alle zangertjes  gaan naar huis met mooie prijzen.
Die worden om 17u uitgereikt door schepenen Björn Siffer, Koen Anciaux en door Rommy Rombouts, de mascotte van Mechelen Kinderstad.
Als randanimatie kan je in de fotohoek in ware Sinte-Mettestijl op de foto, je laten schminken en van pannenkoeken smullen.
Dit feest wordt ongetwijfeld een gezellige afsluiter van de dag.
Sinte-Mette in de klas
In de Mechelse regio wordt de traditie van Sint-Maarten - 'Sinte-Mette oep ze Mechels’ - levend gehouden door het enthousiasme van velen.
De feestelijkheden rond 11 november krijgen op elke plek een eigen, originele invulling.
Musea & Erfgoed Mechelen draagt graag zijn steentje bij om deze traditie in stand te houden.
De lespakketten die de dienst de voorbije jaren samen met de lokale Sinte-Metteorganisaties, Mechelen Kinderstad en het O.O.M. (Onderwijsoverleg Mechelen) ontwikkelde, kregen een kleine opfrisbeurt.
Mechelse leerkrachten kunnen ze weer volop inzetten om met de figuur Sint-Maarten en de lokale Sinte-Metteliedjes in de klas aan de slag te gaan.
Je kan de twee educatieve pakketten (eentje over het Sinte-Metteverhaal en eentje over de liedjes) downloaden op www.mechelenkinderstad.be/sinte-mette.
Of je kan het materiaal dat je daarvoor nodig hebt uitlenen bij Musea & Erfgoed Mechelen.
Wens je meer informatie over Sinte-Mette om mee aan de slag te gaan met je leerlingen?
Vraag het Sinte-Mettegenootschap om langs te komen in je klas.
De Sinte-Metteliedjes, kan je ook thuis beluisteren en inoefenen via www.mechelenkinderstad.be.

Praktische info
Sinte-Mettefeest
vrijdag 11 november, 13.30-17u
Cultuurcentrum Mechelen (Minderbroedersgang 5)
(inkom gratis, inschrijven voor zangwedstrijd aan de inkom)