Het jaarlijkse Sinte Mette feest vindt plaats op zaterdag 11 november in het Cultuurcentrum Mechelen !!!
De historiek van Sinte Mette

Op 11 november viert men in Mechelen traditiegetrouw het feest van Sint Maarten, in het Mechels "Sinte Mette".
Sint Maarten is een traditionele kinderheilige, die in de loop der tijden gedeeltelijk vervangen is door anderen, zoals Sinterklaas of de Kerstman.
Toch is deze kinderheilige nog niet helemaal in de vergetelheid geraakt en wordt hij nog in verschillende steden gevierd, ook in Mechelen.
De viering verschilt wel, van stad tot stad.
In Aalst zetten de kinderen hun schoentje voor Sint Maarten en niet voor Sinterklaas.
De Mechelse traditie is dan weer wel goed bewaard gebleven.
In verband met Sint Maarten spreekt men veel van de stoeten en processies met vuren, de zogenaamde Sint Maartensvuren, maar in Mechelen zingen de kinderen het Sinte Mettelied in de straten en gaan ze van deur tot deur en vragen kleingeld, snoep, of fruit.
Het feest moet gezien worden in verband met het minder riante verleden van de gewone burger.
11 november was het uitgelezen moment om het karige menu met wat lekkers aan te vullen.
De kinderen gingen van deur tot deur en kregen snoep, of eventueel wat geld.
We beleven nu betere tijden, maar toch is de traditie om Sinte Mette te gaan zingen niet verloren gegaan.
Wat echter wel dreigt vergeten te worden is het traditionele Sinte Mettelied én de bedoeling van het ganse gebeuren : een speels bedelliedje met de bedoeling om wat snoep los te krijgen.
Dat wil zeggen dat men er ook wat moet voor doen.

Het volstaat niet aan de deur te gaan staan en vlug vlug eenmelodietje te zingen a là "Sint Maarten, de koeien hebben staarten" enz. om zo snel mogelijk de buit in de wacht te slepen.
Neen, de echte Sinte Mette is wel wat anders.
Vooreerst zijn de kinderen min of meer verkleed.
Je hebt minstens een mijter op je hoofd, gemaakt van behangpapier, of iets dergelijks.
Liefst dos je jezelf ook nog uit met een mantel en smeer je wat schmink op je gezicht.
Je gaat ook niet alleen op pad, maar in een groepje van minstens drie kinderen.
Als je het helemaal af wil hebben, ga je met z'n vijven met een echte Sinte Mette op een kruk.
Die kruk is niet anders dan een draagstoel, waar de kleinste (en lichtste) van de groep op zit en door de andere vier gedragen wordt.
De Sinte Mette in de draagstoel neemt dan een pollepel mee om de snoep, of eventueel wat geld in aan te nemen.
Je zigt ook een mooi lied, liefst het traditionele "Sinte Mette van de Ruggenuchte, in het oud Mechels dialect.
De mensen zullen je inspanning om dit langere lied te brengen zeker meer appreciëren dan het nietszeggende "koeien hebben staarten".
Vooral het traditionele lied heeft een echte betekenis.
We kunnen deze aloude traditie alleen maar behouden als IEDEREEN bereid is om Sinte Mette te vieren zoals we dat vroeger deden : Verkleed in groep, het traditionele lied zingend, voor een kleine belonning in de vorm van snoep, of uitzonderlijk wat geld.
Op deze manier zal het feest ook door jong en oud geapprecieerd worden.

Het traditionele Sinte Mette lied

Sinte Mette van de ruggenuchte,
Hij mè zijne grijzen baard.
Juffrakke wilde me kabaske is vullen
En leut ons ni lang ne mie staan.
Want a hoest, a heid een valling,
geft em e pastilleke 't zal over gaan.
Sinte Mette oep een kruk,
Geft nen appel of e stuk,
Geft een peir of een smeir,
Sinte Mette den beideleir.
A ei zenne mantel deugesneeje
Oem aan den erreme te geeve
A beloufde aan z'n vraa, dattem koeke bakke za,
Ivo Ivo, dattem koeke bakke za.

Wat betekent "Van de ruggenuchte" ??

Het betekent vermoedelijk "van de vroegen ochtend (vreugen uchtend).
Dat komt omdat het lied gebaseerd is op een oud lied over een zekere Maarten Van Rossum van den beruchte, hij met zijnen grijzen baard.
Maarten Van Rossum was een 16e eeuwse gevreesde krijgsheer, die voor de protestanten invallen deed in de zuidelijke Nederlanden.
In Nederland is hij een zeer bekend, zeg maar berucht figuur.
Met wat Googelen kom je wel bij hem terecht.
Het volledige lied konden we helaas echter nergens terugvinden.
In sommige gemeenten rond Mechelen, ondermeer in Walem, werd het "van de negen husten" of "van de negen zuchten".Website Sinte Mette Genootschap  (C) 2014
Alfred Ost - Sinte-Mettezangers
Deze website kwam tot stand
in samenwerking met
de Stad Mechelen en Radio Reflex