Het jaarlijkse Sinte Mette feest vindt plaats op 11 november in het Cultuurcentrum Mechelen !!!
Website Sinte Mette Genootschap  (C) 2014
Was het prille Unesco ge´nteresseerd in de St.-Maarten tradities ??

Recent dook in het Stadsarchief een onbekende tekst op uit 1952 over Mechelse Sinte-Metteliedjes.
Auteur was Edward De Keyser (1875-1953), Mechelaar, onderwijzer en een goede vriend van stadsbeiaardier Jef Denyn.
Bij de tekst zat een brief van Paul Collaer (1891-1989) verbonden aan de toenmalige N.I.R., de voorloper van BRT en VRT.
"De Keyser schreef onder zijn tekst dat enkele leerlingen van de Gemengde gemeenteschool op Hanswijk de Bercht - nu De Puzzel aan de Leuvensesteenweg - op 23 januari 1952, Sinte-Mette in het Mechels hadden gezongen en dat het lied toen door het N.I.R. op plaat zou zijn opgenomen voor Unesco!", weet Rudi De Mets, voorzitter van het Sinte-Mette Genootschap.
Wat hij bijzonder interessant vindt, is het feit dat in die tekst verschillende versies van het "Sinte Mette van de ruggenuchte" liedje voorkomen.
Vermoedelijk is dat alles gebaseerd op een werkje van Frans Perckmans: "Sinte Mette" verschenen 1925-1930 bij uitgeverij Monne uit Mechelen.
Uit verdere opzoekingen bleek dat er zelfs al in 1937 een historische (veld)opname van Sinte-Mette in Mechelen werd gemaakt.
Deze opname en die van 1952 bleven tot op vandaag bewaard in het VRT-klankarchief.
Bij navraag bleven de historische opnames uit 1952 voor Unesco, helaas (voorlopig) spoorloos.
Het is trouwens zeer de vraag of Unesco zich toen al echt interesseerde voor immaterieel erfgoed, maar de bemerking van Edward De Keyser is wel opmerkelijk.
Misschien vernemen we hierover binnenkort meer.
Wie in 1952 school liep in de toenmalige Gemengde gemeenteschool aan de Leuvensesteenweg en zich kan herinneren te hebben meegezongen voor de opname van het Mechelse Sinte-Mettelied, mag altijd contact opnemen met Rudi De Mets: rudi.demets@telenet.be